Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Od dziś możesz ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciac

Czytaj więcej...

Wsparcie - fundusze unijne na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Lista aplikacji, które będą miały przyznaną pomoc publiczną w przyszłym roku:

Metody wytwarzania włókien i nanowłókien celulozowych zawierających nanoczastki srebra (Methods of manufacturing cellulose fibers and nanofibers containing silver nanoparticles).

Całościowe uproszczenie aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z procesu zdalnego typu B2B

Optymalizacja procesu realizacji usług handlowych pomiędzy PPH EWA-BIS Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z procesu mobilnego typu B2B

Budowa i wdrożenie nowoczesnej i praktycznej platformy B2B zamawiania usług i komunikacji ofertowej dla firm z branży wiedzy biznesowej opartej o automatyczną wymianę informacji zachodzących pomiędzy firmą Nowoczesna Firma S.A. a jej partnerami.

CERES - zaimplementowanie od a do Z systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

e-Artmanager - wdrożenie portalu inicjującego, zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Implementacja dedykowanego modelu informatycznego typu B2B w firmie MIREX w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. |Innowacyjna, elastyczna i wysokowydajna technologia wytwarzania lekkich, bezżebrowych foteli i miejsc siedzących dla pojazdów komunikacji zbiorowej ULTRALIGHT SEAT

Teleinformatyczna platforma planistyczna i dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy Firmą ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CASMIR a jej partnerami i kontrahentami.

Jaworowi ludzie co wy tu robicie ? Budujemy między nami internetowe mosty ! - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych na terenie Powiatu Jaworskiego .

Ochrona międzynarodowa wynalazku w systemie EURO-PCT pt. Spożywczy środek prozdrowotny zawierający estry etylowe kwasów tłuszczowych zwłaszcza oleju lnianego i sposób jego otrzymywania”

Opracowania prototypu generatora prądu, napędzanego turbiną wiatrową oraz jego wdrożenie. PKWiU 27.11.26.70 Prądnice prądu przemiennego o mocy wyjściowej >750 kV

Opracowanie i wdrożenie wyspecjalizowanych portali teleinformatycznych - inteligentnych porównywarek cen branży budowlanej, instalacyjnej, elektrotechniczej i wyposażenia wnętrz

Optymalizacja rynku usług projektowych na internetowej platformie umożliwiającej przedsiębiorcom wyszukiwanie projektantów oraz budowę zespołów projektowych.

Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Pozyskanie przez IDMAN S.A. w organizacji specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Przygotowanie Novainvest S.A. do pozyskania kapitału - m.in. od inwestorów prywatnych, z rynku NewConnect - w drodze publicznej oferty akcji serii E, który jest niezbędny do wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki zbytu.

Spersonalizowana interaktywna dystrybucja skatalogowanego kontentu mobilnego lub usług mobilnych za pośrednictwem platformy mobilnej - Platforma Interaktywna

Zaprojektowanie i udostępnienie portalu Qcadoo umożliwiającego usługę samodzielnego konfigurowania i korzystania z modelu typu MES przez Internet w modelu SaaS

Wdrożenie calkowicie nowatorskiej e-usługi w obszarze budowania, udostępniania i prezentowania trójwymiarowych (3D) i interaktywnych wizualizacji przy użyciu jedynie przeglądarki www.

Wdrożenie mobilnego serwisu zautomatyzowanej pomocy prawnej, sprzyjającej zarówno powstawaniu nowych przedsiębiorców, jak i oferowanej funkcjonującym na rynku firmom: www.dzial-prawny.pl.

Wdrożenie kompleksowego serwisu komercyjnego wsparcia i promocji modeli naukowo - edukacyjnych i wydarzeń w obszarze nauk o ziemie o nazwie GEOWORTAL z zastosowaniem rozwiązań mobilnych i stacjonarnych.

Wdrożenie nowoczesnej platformy komunikacji marketingowej do nawiązywania kontaktów interpersonalnych przy użyciu serwisu internetowego w pełni kompleksowego z telefonem komórkowym.|Stworzenie platformy komunikacyjnej B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Polkemic II Sp. z o.o. S.K.A. a jej partnerami biznesowymi.

Stworzenie usługi wspierającej użytkowników przy organizacji przyjęć okolicznościowych i spotkań, dostępnej za pośrednictwem platformy www oraz aplikacji mobilnej.

TaurusBI - internetowe narzędzie analityczne wspomagające proces zarządzania i analiz finansowo-organizacyjnych MSP poprzez dostęp cyfrowy do baz danych ewidencjonujących zdarzenia gospodarcze

Uzyskanie ochrony patentowejna wynalazek CathAIO- elektorda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych - elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych.

Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV-rz. soli amoniowych oraz metody ich otrzymywania

Wdrożenie dedykowanego procesu mobilnego typu B2B w firmie Meskon w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS na bazie platformy informatycznej automatyzującej procesy rekrutacyjne w oparciu o technologię streaming video

Wdrożenie innowacyjnego procesu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i wdrożenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnej i praktycznej platformy tłumaczeniowej Transmem.pl automatyzującej wysokiej jakości tłumaczenia oraz integrującej korporacji z tłumaczami|Zaimplementowanie od podstaw internetowej platformy informatycznej B2B do automatyzacji i integracji modeli biznesowych firm kooperujących przy produkcji poligraficznej.

Zaimplementowanie od podstaw nowego procesu typu B2B w przedsiębiorstwie Global Technolgy w celu automatyzacji wymiany informacji między współpracujacymi przedsiębiorstwami

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy Stacon TIS Duszak Sp. j. z partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany informacji handlowych i finansowych

Zaimplementowanie od podstaw rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B celem automatyzacji i koordynacji modeli biznesowych pomiędzy firmą Renova a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie procesu B2B wprowadzającego elektroniczny obieg danych w procesach biznesowych VV Virtual Vision Witold Rosiński i przedsiębiorstw współpracujących.

Wdrożenie w Delta Engineering Sp. z o.o elektronicznego procesu B2B usprawniającego przebieg procesów biznesowych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Wniosek o wsparcie pienieżne kosztów przygotowania Planu rozwoju eksportu dla grupy SONEL S.A. realizowanego w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Wsparcie na pozyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowany przy pomocy komputera sposób na przechowywanie nieskończonej ilości danych w postaci mapy myśli w relacyjnych systemach bazodanowych

Wyposażenie w sprzęt, meble biurowe, wynajem powierzchni biurowej, budowa Lokalnego Systemu Informatycznego oraz leasing samochodu w IW - BGK w 2011 r.

wzmocnienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie calkowicie nowatorskiej technologii i Dzierżawienie nowoczesnego parku maszynowego niezbędnego do realizacji nowoczesnej i praktycznej technologii oraz rozbudowa zakładuTagi:
body>